Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/262/2019

(FO) Varga Ladislav (01.04.1978)

Ždiarska 1443, 04012 Košice-Nad jazerom

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 BENCONT INVESTMENTS, s. r. o.00Nie
-- Blackside, a.s.00Nie
-- Istav Media s.r.o.00Nie
-- Mesto Košice00Nie
-- POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
-- PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
-- Prima banka Slovensko, a.s.00Nie
-- Slovenská sporiteľňa, a.s.00Nie
-- Sociálna poisťovňa00Nie
-- TELERVIS PLUS a.s.00Nie