Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/749/2019

(FO) Bilý Štefan (28.09.1976)

Kpt.Nálepku 385, 08501 Bardejov

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- Amico Finance a. s.00Nie
-- PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
-- Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie