(PO) PARMA EXIM, s.r.o., IČO 35853808

Andrusovova 9/B, 85101 Bratislava

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia