Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/756/2019

(FO) Pinková Mária (25.02.1962)

M.R.Štefánika 1621/11A , 97271 Nováky

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Krajský súd v Bratislave00Nie
6 POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
5 Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
2 Sociálna poisťovňa00Nie
3 TELERVIS PLUS a.s.00Nie
4 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie