Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/858/2019

(FO) Marečková Gabriela, Mgr. (04.12.1974)

Piaristická 262/17 , 91101 Trenčín

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
2 Oberbank AG00Nie
3 Prima banka Slovensko, a.s.00Nie
4 Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave00Nie
5 Sociálna poisťovňa00Nie
6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
1 Československá obchodná banka, a.s.00Nie