Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/275/2019

(FO) Ondrejková Terézia (08.09.1968)

MDŽ 1883/52 , 94201 Šurany

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.00Nie
2 Slovenská sporiteľňa, a.s.00Nie
3 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie
4 Wüstenrot poisťovňa, a.s.00Nie