Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/272/2019

(FO) Tonka Peter (13.02.1982)

Nové Zámky , 94002 Nové Zámky

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Mesto Nové Zámky00Nie
3 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
2 Prima banka Slovensko, a.s.00Nie
4 Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
5 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie