Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/631/2019

(FO) Sterczová Kvetoslava, Mgr. (01.10.1965)

Trieda SNP 12 , 04011 Košice

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
4 Mesto Košice00Nie
10 OTP Banka Slovensko, a.s.00Nie
1 Proficredit Slovakia s.r.o.00Nie
9 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.00Nie
3 Sociálna poisťovňa00Nie
2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
8 Československá obchodná banka, a.s.00Nie