Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/964/2019

(FO) Bertóková Zdenka (28.11.1981)

Slovenská Ves 149 , 05902 Slovenská Ves,

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky00Nie
-- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie