Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/16/2020

(FO) Pokuta Štefan (22.05.1988)

Lesná 3424, 05201 Spišská Nová Ves

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
2 Inšpektorát práce Banská Bystrica00Nie
3 Inšpektorát práce Košice00Nie
4 Sociálna poisťovňa00Nie
5 Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie