Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/24/2020

(FO) Pešková Libuša (15.02.1985)

Lontov 190, 93575 Lontov

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., s.r.o.00Nie
1 Prima banka Slovensko, a.s.00Nie
-- Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie