Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/29/2020

(FO) Pšenko Ivan, Ing. (14.11.1962)

Skačany 533 , 95853 Skačany

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky00Nie
-- Mária Holečková RIAMAT00Nie
-- Rozemberg Pavol, Ing.00Nie
-- Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
-- Sociálna poisťovňa00Nie
-- TELERVIS PLUS a.s.00Nie
-- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie