Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/74/2020

(FO) Patkaňová Anna (26.05.1976)

Štefaniková 684/7 , 08501 Bardejov

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Kubačka Tomáš00Nie
2 Mesto Bardejov00Nie
3 POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
4 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
5 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny00Nie