Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/57/2020

(FO) Beňáková Monika (21.05.1987)

J. Murgaša 1321, 07101 Michalovce

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky00Nie
-- Daňový úrad Košice00Nie
-- KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.00Nie
-- POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
-- PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
-- Prima banka Slovensko, a.s.00Nie