Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/14/2020

(FO) Krupská Adriana (04.05.1972)

Hlavná 116/37 , 07617 Čeľovce

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
2 Home Credit Slovakia, a.s.00Nie
3 Rusnáková Veronika00Nie
4 Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
5 Slovenská republika - Daňový úrad Košice00Nie
6 Sociálna poisťovňa00Nie
7 Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
8 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
1 ČSOB Leasing, a.s.00Nie