Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/66/2020

(FO) Bubenčík Radko (19.03.1989)

Čierna Lehota 122, 04936 Čierna Lehota

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Alexander Kozsár00Nie
2 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky00Nie
3 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
4 Sociálna poisťovňa00Nie
5 Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
8 Východoslovenská energetika a.s.00Nie
7 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.00Nie
6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie