Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/135/2020

(FO) Jerglová Soňa (10.10.1979)

Pezinská 5/5 , 90201 Vinosady

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 BENCONT COLLECTION, a. s.00Nie
2 Intrum Justitia Slovakia s.r.o.00Nie
3 NN Životná poisťovňa, a.s.00Nie
4 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
5 Sociálna poisťovňa00Nie
6 TELERVIS PLUS a.s.00Nie
7 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s00Nie
8 Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
9 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie