Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/125/2020

(FO) Fedor Jozef (26.04.1984)

Krčava 37, 07251 Krčava

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
4 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.00Nie
1 Poštová banka, a.s.00Nie
2 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.00Nie
3 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie