Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/136/2020

(FO) Karvay Štefan (15.08.1985)

1.mája 1307, 95301 Zlaté Moravce

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- Mesto Zlaté Moravce00Nie
-- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
-- Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie