Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/253/2020

(FO) Hruboš Ľubomír (13.07.1963)

Prešov , 08001 Prešov

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
2 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže00Nie
3 Krajský súd v Bratislave00Nie
1 Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
5 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie