(PO) NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO 44074221

Nánanská 1472, 94301 Štúrovo

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
-- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.00Nie
-- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.00Nie
-- Gebrúder Schwaiger GmbH00Nie
-- Generali Poisťovňa, a. s.00Nie
-- Inšpektorát práce Nitra00Nie
-- OMV Slovensko, s.r.o.00Nie
-- STABO, s.r.o.00Nie
-- Slovenská kancelária poisťovateľov 00Nie
-- Slovenská republika - Daňový úrad Nitra00Nie
-- Sociálna poisťovňa00Nie