Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/405/2020

(FO) Sivák Ernest (19.06.1958)

Československej armády 4692, 08001 Prešov

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
2 Slovenská republika -Krajský súd v Bratislavw00Nie
3 Slovenská republika -Krajský súd v Bratislavw00Nie
4 Slovenská republika -Krajský súd v Bratislavw00Nie
5 Slovenská republika -Krajský súd v Bratislavw00Nie
6 Slovenská republika -Krajský súd v Bratislavw00Nie
7 Slovenská republika -Krajský súd v Bratislavw00Nie
8 Slovenská republika -Krajský súd v Bratislavw00Nie
9 Slovenská republika -Krajský súd v Bratislavw00Nie
10 Slovenská republika -Krajský súd v Bratislavw00Nie
1 Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie