Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/487/2020

(FO) Debnárová Viera (20.01.1987)

Horská 1296/15 , 95806 Partizánske

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- Mesto Partizánske00Nie
-- Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.00Nie
-- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie