(PO) REDIAL, s.r.o., IČO 36716901

Slovenská 1, 08501 Bardejov

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia