Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/24/2021

(FO) Bubák Matúš (09.11.1991)

Šalgočka 113, 92554 Šalgočka

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- Poštová banka, a.s.00Nie
-- Poštová banka, a.s.00Nie
-- Prima banka Slovensko, a.s.00Nie