Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/62/2021

(FO) Spišiak František (09.09.1958)

Králická 1, 97634 Králiky

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
Nie sú vybraní žiadni veritelia