(PO) PRIMULA, s.r.o., IČO 31603521

Zuberec 373, 02732 Zuberec

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
1 Bebejová Marta00Nie
2 Bebejová Marta00Nie
3 Mgr. PaedDr. Anton Kušnír, advokát00Nie
5 Obec Zuberec00Nie
20 SZAP, s.r.o.00Nie
6 Slovenská republika - Daňový úrad Žilina00Nie
7 Slovenská republika - Daňový úrad Žilina00Nie
8 Slovenská republika - Daňový úrad Žilina00Nie
9 Slovenská republika - Daňový úrad Žilina00Nie
10 Slovenská republika - Daňový úrad Žilina00Nie