Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/126/2021

(FO) Čopáková Renáta (22.08.1977)

Papín 133 , 06733 Papín

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- BENCONT COLLECTION, a.s., a.s.00Nie
-- BENCONT INVESTMENTS, s. r. o.00Nie
-- Prima banka Slovensko, a.s.00Nie
-- TELERVIS PLUS a.s.00Nie
-- Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie