Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/5/2021

(FO) Malík Martin (10.06.1985)

V Majeri 228/12 , 90061 Záhorská Ves

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- BL Telecom debt, s. r. o.00Nie
-- POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
-- Prima banka Slovensko, a.s.00Nie
-- Sociálna poisťovňa , a.s.00Nie
-- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie