Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/51/2021

(FO) Šnegoň Anton (13.03.1960)

Kukučínova 960, 02201 Čadca

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 BYTY Čadca, s.r.o.00Nie
3 EOS KSI Slovensko, s.r.o.00Nie
7 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
5 Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
8 Sociálna poisťovňa00Nie
9 Stredoslovenská energetika, a. s.00Nie
11 Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie