Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/185/2021

(FO) Žiga Ján (14.11.1984)

Priečna 282, 05914 Spišský Štiavnik

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
2 SR - Daňový úrad Prešov00Nie
3 SR - Daňový úrad Prešov00Nie
4 SR - Daňový úrad Prešov00Nie
5 SR - Daňový úrad Prešov00Nie
6 SR - Daňový úrad Prešov00Nie
1 Sociálna poisťovňa00Nie
7 Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
8 Všeobecná úverová banka a.s.00Nie