(PO) SNOWDROP s.r.o. s likvidáciou, IČO 35967251

Klincová 37, 82108 Bratislava-ružinov

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia