Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/171/2021

(FO) Tonte František (02.06.1979)

Februárová 945, 95801 Partizánske

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
Nie sú vybraní žiadni veritelia