Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/214/2021

(FO) Horváth Dušan (03.03.1957)

Severná 2088, 08301 Sabinov

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Krajský súd v Bratislave00Nie
2 Mesto Sabinov00Nie
4 Východoslovenská distribučná, a.s.00Nie
3 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie