Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/253/2021

(FO) Sobotová Iveta (18.05.1971)

Kostolná Ves 60 , 97226 Kostolná Ves

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. 00Nie
4 POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
2 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.00Nie
3 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.00Nie