Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/264/2021

(FO) Blanár Martin (14.02.1984)

Bukovce 56, 09022 Bukovce

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 BENCONT COLLECTION, a. s.00Nie
2 KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.00Nie
3 POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
4 Poštová banka, a.s.00Nie
5 Prima banka Slovensko, a.s.00Nie