Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/131/2021

(FO) Cziráková Iveta (29.06.1970)

Dolný Chotár 126 , 92541 Dolný Chotár

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
3 Krajský súd v Bratislave00Nie
1 SPP - distribúcia , a.s.00Nie
2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie