Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/136/2022

(FO) Janto Marek (30.01.1987)

Ulica Koniarekova 5864, 91935 Trnava

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 EOS KSI Slovensko, s.r.o.00Nie
5 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
4 POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
9 Sociálna poisťovňa00Nie
11 Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
19 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny00Nie