Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/162/2022

(FO) Baláž Milan (01.06.1988)

Hlavná 556, 90065 Záhorská Ves

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- BENCONT COLLECTION, a. s.00Nie
-- POHOTOVOSŤ, s.r.o.00Nie
-- R Collectors s. r. o.00Nie
-- Sociálna poisťovňa00Nie
-- Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
-- Wüstenrot poisťovňa, a.s.00Nie