(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia