Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/41/2023

(FO) Ličková Petra (17.06.1997)

Ráztoka 104, 97697 Ráztoka

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 BENCONT COLLECTION, a. s.00Nie
5 EOS KSI Slovensko, s.r.o.00Nie
4 Slovenská kancelária poisťovateľov00Nie
2 Sociálna poisťovňa00Nie
3 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie