Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/86/2023

(FO) Jarábek Marián (27.02.1998)

Žiar nad Hronom , 96501 Žiar nad Hronom

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
-- 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť00Nie
1 EOS KSI Slovensko, s.r.o.00Nie
-- Slovenská kancelária poisťovateľov00Nie