(PO) KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o., IČO 35945044

Jasenova 16, 01007 Žilina

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
7 Daňový úrad Žilina00Nie
1 Hanuliak Igor , Mgr.00Nie
2 JUDr. Zuzana Srnáková00Nie
3 Krajský súd v Bratislave00Nie
4 Mesto Hlohovec00Nie
5 Slovenská republika - Daňový úrad Žilina00Nie
6 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam00Nie