(PO) SNP3 s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 46060456

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
1 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.00Nie
2 EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.00Nie
3 EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.00Nie
4 EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.00Nie
5 EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.00Nie
6 EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.00Nie
7 EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.00Nie
8 EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.00Nie
9 EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.00Nie
10 EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.00Nie