(PO) AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580

Radlinského 3, 92001 Hlohovec

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
-- AGROTEC Slovensko s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným00Nie
-- CWS-boco Slovensko, s. r. o.00Nie
-- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.00Nie
-- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky00Nie
-- Slovenská konsolidačná, a.s.00Nie
-- Sociálna poisťovňa00Nie
-- Union zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
-- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie