Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/12/2024

(FO) Rezdovič Andrej (09.12.1978)

Nové Zámky , 94002 Nové Zámky

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
1 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.00Nie