(PO) HORICA s.r.o., IČO 51115999

Skuteckého 133/30, 97401 Banská Bystrica

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia