(PO) M - NOVOMAX - D s.r.o., IČO 36650757

Bátorová 37, 99126 Bátorová

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia