(PO) MDM Slovakia, s.r.o., IČO 36231789

Nádražná 35, 90901 Skalica

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia