(PO) ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s., IČO 35685239

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaČlen VV
Nie sú vybraní žiadni veritelia